Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Základní informace MŠ

Základní informace MŠ

O naší mateřské škole

Mateřská škola je dvoutřídní, s kapacitou 43 dětí, zpravidla ve věku od tří do šesti let.

  • 1. třída MŠ „Žabičky“: 25 mladších dětí, učitelky Yvona Friebelová a Michaela Kostovská
  • 2. třída MŠ „Rybičky“: 15 nejstarších dětí, učitelka Adéla Andršová

Další zaměstnanci: asistent pedagoga – Radka Čápová, školnice - Petra Hübnerová, kuchařky - Radka Sobotková a Šárka Sobotková

Provoz MŠ: od 6:30 do 16:00 hodin

Prostorové vybavení MŠ: dvě velké třídy, herna, prostor pro odpočinek, samostatná jídelna, dvě sociální zařízení, dvě šatny a zahrada s herními prvky. Možnost využití tělocvičny ZŠ a přilehlého sportovního areálu TJ Sokol Havlovice. Materiální vybavení MŠ: zřizovatel i všichni zaměstnanci dbají na kvalitní údržbu a modernizaci školy. Dokladem toho je čisté a útulné prostředí, nová plastová okna, nábytek a podlahové krytiny, protiskluzové povrchy u vstupu do budovy, dřevěný balkónek v lehárně (jako další prostor využitý k dětským hrám), moderní kuchyně i ekologické vytápění, celkové zateplení budovy. Zrekonstruovaná zahrada MŠ s mnoha herními prvky splňuje veškeré bezpečnostní předpisy. Hračky i pomůcky pro výuku jsou průběžně obměňovány.

Neoficiální název naší MŠ vznikl z veřejné ankety havlovických občanů a vychází z místních tradic. Kraj pod Jestřebími horami je krajem bratří Čapků s jejich nezapomenutelnými pohádkami. Jednou z nich je i ta "O havlovickém vodníkovi". Proto tedy název školky MŠ HASTRMÁNEK.

Přijďte nás kdykoliv navštívit, dveře naší mateřské školy jsou Vám otevřené.

Organizace dne

  • 6,30 - 8,15 volná hra, řízená a zájmová činnost, ranní cvičení
  • 8,15 - 11,15 dopolední svačina, řízené činnosti a hry, pohybové aktivity a pobyt venku
  • 11,15 - 14,00 oběd, hygiena, odpočinek a klidové činnosti
  • 14,00 - 16,00 odpolední svačina, volná hra, řízená a zájmová činnost v MŠ, pobyt na hřišti či zahradě. Obě třídy jsou spojeny od 6,30 do 7,30 a od 15,00
  • do 16,00 hodin v 1. třídě MŠ.

Školní vzdělávací program

Náš Školní vzdělávací program (ŠVP) nazvaný "Sluníčko na duši" vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ze zásad programů Zdravá mateřská škola a Začít spolu a z dlouholetých osobních zkušeností při práci v mateřských školách. Název programu vznikl z hlavního cíle, kterého bychom chtěli všichni dosáhnout. Spokojenost dětí, pohoda, jejich dobrý zdravotní stav, všestranný a harmonický vývoj, krásné vzájemné vztahy a dobré školní klima. To vše dohromady rozsvítí každému z nás "SLUNÍČKO NA DUŠI".

Obsah výchovné práce

Režim MŠ nabízí rozmanité činnosti: volnou hru, řízené činnosti (výtvarné, pracovní, hudební, poznávací, jazykové, pohybové), pobyty venku, stravování, odpočinek a odpolední zájmovou činnost. Pravidelně navštěvujeme havlovickou saunu, v rámci režimu školky probíhají logopedické chvilky, práce s keramickou hlínou, účastníme se předplaveckého výcviku, v nabídce aktivit je také lyžařský kurz. Z dalších akcí jmenujme bruslení, hrátky na sněhu, účast na divadelních představeních, koncertech, výstavách a výtvarných soutěžích, různorodé exkurze a výlety. Oblíbené jsou oslavy Vánoc, Velikonoc, Dne matek, Dne dětí a jedenkrát za rok vždy v pátek třináctého také Dne tatínků. Samozřejmostí jsou ekologické aktivity spojené s pravidelnými pátečními „Lesními školkami“ a se Dnem Země. Bohatá je spolupráce s naší základní školou (společné výlety, Vynášení Zimy ze vsi, Masopust a velké vánoční divadlo pro širokou veřejnost), dále pak s havlovickými hasiči, mysliveckým sdružením Barchovan, TJ Sokol Havlovice a v neposlední řadě s rodiči, havlovickými občany a OÚ Havlovice. Již od roku 1997 spolupracujeme s okolními mateřskými školami v Libňatově a v Suchovršicích. Z této spolupráce vznikl spolek SULIHARA, jehož náplní činnosti jsou celoroční projekty, společné akce, výlety, veřejná vystoupení, sportovní klání a další radovánky.